يک نکته !!!

تفاوت بزرگ بين انسانهای موفق و ناموفق در ميزان زحمتی که ميکشند نيست بلکه در مقدار کاری است که هر يک به طريق صحيح و از روی هشياری انجام ميدهند .

/ 1 نظر / 4 بازدید
nasrinkhodabakhsh

با تشکر از پيامتان اگر برايتان مقدور است برق را به زبان ساده برای بچه های فنی حرفه ای در وب لاگتان تدريس کنيد چون دانش اموزان زيادی از وب لاگها ديدن ميکنند موفق باشيد