نمايشگاه صنعت برق و تابلو سازان   

با سلام

هفته گذشته نمایشگاه تخصصی صنعت برق بود. نمی دانم دوستانم برای بازدید رفتند یا نه.

راستش نحوه اطلاع رسانی آنقدر ضعیف بود که برای رشته خود و علاقه مندان به آن افسوس خوردم.

من نیز دو روز در غرفه شرکتی که در آن مشغول به کار هستم بودم. راستش محیط خوبیه که دوستان و هم رشته ای های خودم رو ببینم.

خوب رشته تخصصی من تابلو های برق است و طبعا تابلو سازان بیشتر برایم جلب توجه می کردند. از شرکت های بزرگ تابلو سازی تنها یکی دو شرکت بودند.

نکته جالب این بود که برخی از تابلو سازی های نوپا به آشکار از تابلوهای خارجی کپی هایی تهیه کرده بودند و برای نمایش آنها را در غرفه خود گذاشته بودند بدون هراس از اینکه کارشان نوعی جرم است. تلفیق یک تابلو با تجهیزات تابلو های دیگر.

جالب این است که تمامی شرکت های مذکور جزو انجمن تابلو سازان هستند و به چه علت به خود چنین اجازه ای داده اند در پس پرده ای از ابهام است.

به عنوان مثال یک تابلوی معروف فشار متوسط خارجی که شما بسیار معدودی از تابلو سازان ایرانی لیسانس تولید آن را دارند توسط چندین شرکت به صورت غیر قانونی و به بدترین کیفیت تولید شده بود و به عرضه گذاشته شده بود. جالب این که شرکت های محترم در ساختار این تابلو ها تغییرات نیز داده بودند!

نمی دانم خطی مشی برخی از ما چیست و به کجا می رویم. چرا به ابتکار روی نمی آوریم؟ آیا همه چیز رسیدن به جنین سودهایی است؟

انگار تابلو سازی در ایران صرفا بازاری است و همه قلاب های خود را در این رود پر تلاطم بازار انداخته اند وتنها به سود خود فکر می کنند. در این بازار کلمه ای بنام تکنولوژی چه نقشی دارد؟

هیچ !!


لینک نوشته