حفاظت سيستم های الکتريکی   

 

اصولا سيستم های قدرت  الکتريکی که وظيفه انتقال انرژی الکتريکی را دارند وظيفه  مهمی را به عهده دارند وحفاظت از آنها نيز امری اجتناب ناپذير ميباشد .

حفاظت از سيستم های الکتريکی يکی از مهمترين و حرفه ای ترين  شاخه های رشته برق قدرت ميباشد.

از آنجا که اين علم از رشته های مورد علاقه من ميباشد و اطلاعات در اين زمينه برای متخصصين اين رشته سودمند است لذا لازم ديدم اين مبحث را شروع کنم وبه آن بپردازيم .

 

در مباحث بعد ميخوانيم :

 

انواع حفاظت سيستم های الکتريکی

سيستم های الکتريکی از لحاظ سيستم زمين

تجهيزات حفاظت الکتريکی

رله های حفاظتی

و ......

 


لینک نوشته