يک سايت مفيد   

با سلام

سايت زير در مورد بانک های خازنی و محاسبات مربوط به آن می باشد و در بخش Document Library آن می توانيد بخش های مختلفی را شامل فرمولهای مهندسی و .. بيابيد .

لينک به سايت

اميدوارم که مطالب ارائه شده به افزايش سطح دانش دوستان من کمک کند.


لینک نوشته