معرفی يک سايت مفيد   
با سلام

امروز ميخواهم يک سايت مفيد را که اطلاعات سودمندی دراختيار مهندسين و متخصصان رشته برق قرار ميدهد را معرفی نمايم سايت الکتريسينز که در سمت راست وبلاگم آنرا لينک کرده ام . اين سايت حاوی فرمولهای محاسباتی مفيد مهندسی و ديگر اطلاعات مناسب اين رشته ميباشد که اميد است مورد توجه واستفاده شما قرار گيرد .

لینک نوشته