آگهی استخدام   

با سلام

به افرادی با مشخصات زير جهت کار در دفتر مهندسی يک شرکت تابلوسازی احتياج است :

۱- مهندس برق قدرت دارای مشخصات زير :

آشنا با تابلوهای برق - نرم افزار های آفيس بخصوص اکسل - ترجيها اتوکد - آشنا با طراحی مدارات فرمان - رله و حفاظت سيستم های الکتريکی - طراحی پست و تاسيسات الکتريکی

مسلط به زبان انگليسی در محاوره و خواندن و نوشتن

۲- نقشه کش دارای مشخصات زير :

آشنايی کامل با نرم افزار اتوکد و آشنا با ترسيم مدارات الکتريکی و نقشه های برق و آشنا با نرم افزارهای آفيس خصوصا اکسل

 

از داوطلبان دارای مشخصات ذکر شده دعوت می گردد به آدرس من ای ميل ارسال نموده و ترجيها مشخصات خود و شماره تماس را عنوان نمايند .


لینک نوشته