زلزله بم   

با سلام

باز هم بلاهای طبيعی حادثه آفريد و همه ما ايرانيان را داغدار کرد .

اکنون نوبت همه ماست وقت عزاداری نيست . وقت ياری است

حال همه با هم به ياری آنان خواهيم شتافت .

اين حادثه غم انگيز را به همه ايرانيان خصوصا بازماندگان زلزله بم تسليت می گو ئيم .


لینک نوشته