معرفی کتابهايی در مورد رله های حفاظتی   

 

- حفاظت الكتريكي ورله هاي حفاظتي ژنراتورها

تاليف : طهماسبقلي شاهرخشاهي

انتشارات ناقوس

كتابي كاربردي با ذكر تجربيات عملي مولف كه از اساتيد قديمي اين رشته مي باشد و كلا در مورد حفاظت ژنراتورها صحبت كرده است .

- حفاظت شبكه هاي توزيع انرژي الكتزيكي

تاليف : خوان ام- هريس و اروارد جي- هومز

ترجمه: د كترمحمود رضا حقي فام و مهندس محمد كاظم شيخ الاسلا مي

انتشارات دانشگاه هرمزگان

- حفاظت سيستم هاي قدرت صنعتي

تاليف : T-DAVIS

ترجمه: دكتر صادق جمالي

انتشارات دانشگاه علم وصنعت

- حفاظت و رله ها

تاليف : دكترحسين عسگريان ابيانه - مهندس مهدي طالشيان جلودار

انتشارات دانشگاه اميركبير

- حفاظت سيستم هاي فشار قوي

تاليف: ام- وي- د شيند

ترجمه: گروه مترجمين شركت برق منطقه تهران

انتشارات شركت برق تهران

- رله و حفاظت سيستم ها

تاليف : دكتر مسعود سلطاني

انتشارات دانشگاه تهران

اين كتاب كه از پروفسور سلطاني اين استاد قديمي و بزرگ مي باشد با آن كه ساختار قديمي دارد ولي اطلاعات زير بنايي خوبي دارد كه مطالعه آن براي مهندسين برق به نظر من ضروري است

- راهنماي استفاده از رله هاي حفاظتي

تاليف شركت جنرال الكتريك

ترجمه يدالله اخلاقي و فريبرز پرتوي راد

انتشارات مركز نشر دانشگاهي

اين كتاب مرجع انگليسي بسيار خوبي دارد و اطلاعات بروز تري دارد اما حيف كه ترجمه آن از متن لاتين آن سخت تر است مترجم اين كتاب الزاما !!!!! از كلمات جايگزين فارسي كه به تازگي ابداع شده به شكل افراطي استفاده كرده كه من شخصا آنها را نمي فهمم و از متن لاتين آن استفاده مي كنم .

البته در ميان كتابهاي بالا هر كدام نقاط قوت وضعفي دارند اما من به نوعي از همه آنها استفاده كرده ام .

دوستان عزيز خواهشمندم شما نيز اگر در اين زمينه كتاب يا كتابهايي مي شناسيد معرفي نماييد .


لینک نوشته