معرفی کتاب   

با عرض سلام

دوستان يکی از هند بوکهای زيمنس بتازگی توسط نشر طراح ترجمه گرديده است تحت عنوان هندبوک تاسيسات برق که در دو جلد عرضه می گردد.

کتاب فوق مرجع مناسبی برای مهندسين برق خصوصا آنهايی که در رشته تاسيسات الکتريکی و تابلوهای برق فعاليت می کنند ٬ ميباشد .

قيمت دو جلدی با جلد شوميز ۹۰۰۰۰ ريال و با جلد گالينگور (که من آنرا پيشنهاد می کنم) ۱۱۰۰۰۰ ريال می باشد .

توضيح اين که اين کتاب را از کتابفروشی صانعی روبروی دبيرخانه دانشگاه و ديگر کتابفروشی های فنی ميتوانيد تهيه کنيد .

با آرزوی موفقيت


لینک نوشته