يک نکته!!   

سعی کن هميشه لبخند به لب داشته باشی در حالی که هزينه ای ندارد مليونها دلار می ارزد .

نمی دانم چرا بازديد کنندگان وبلاگم نظری نمی دهند ولی من به عشق همه آنها می نويسم

انتقاد های تند شما هم برايم ثروت بزرگی است .


لینک نوشته