عذر خواهی سپيدار !!   

سلام دوستان

باز هم آپديت من دير شده از ابراز لطف همه دوستان ممنون و از همگی عذر می خواهم اما عشق سپيدار به نوشتن و دوستی با شما بی انتها است خيلی زود با مطالب جديد می آيم . اما از من و وبلاگم دلسرد نشويد که شکست بزرگی برايم است .

راستی در مورد زلزله بم بايد گفت که وظيفه ما مهندسين مخصوصا آنهايی که با ساختمان سازی و .. سر و کار دارند سنگين شده همه می دانيم که بسياری از ساختمانهای جديد فقط به علت سوددهی و پول ساخته شده و در برابر زلزله مقاومت ندارد به گفته يک بزرگ سعادت ديگران بخشی مهم از زندگی ماست اما .

اما آيا ما آيا آنهايی که در کار به خود و پول فکر می کنند در آينده آيا وجدانی راحت دارند .

می بينيد ما چقدر پر مسوليت هستيم .

بياييد و فکر کنيم . فکر خدمت به هم به مردم . چه چيز بالاتر از کمک به ديگران است ؟

 


لینک نوشته
   زلزله بم   

با سلام

باز هم بلاهای طبيعی حادثه آفريد و همه ما ايرانيان را داغدار کرد .

اکنون نوبت همه ماست وقت عزاداری نيست . وقت ياری است

حال همه با هم به ياری آنان خواهيم شتافت .

اين حادثه غم انگيز را به همه ايرانيان خصوصا بازماندگان زلزله بم تسليت می گو ئيم .


لینک نوشته